PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

Atributii secretar

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art. 85. - (1) Secretarul îndeplineste, în conditiile legii, urmatoarele atributii principale:
a) participa în mod obligatoriu la sedintele consiliului local;
b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
c) avizeaza proiectele de hotarâre ale consiliului local, asumându-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotarârile pe care le considera legale;
d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului;
e) urmareste rezolvarea corespondentei în termenul legal;
f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat;
g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
k) legalizeaza semnaturi de pe înscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, în conditiile legii.

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar.

(3) Secretarul îndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau însarcinari date de consiliul local ori de primar.