PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

* Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Raport privind starea economico - sociala a comunei - pe anul 2006
» Hotararea consiliului local privind aprobarea aderarii comunei la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara COPCAV - 28.01.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea organigramei si statului de functii la nivelul comunei VV Delamarina - 28.01.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 - 25.02.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea executiei bugetare a primariei comunei VV Delamarina pe anul 2010 - 25.03.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobare proiect tehnic "Amenajare trotuare si rigole in Comuna VV Delamarina" - 25.03.2011
» Hotararea consiliului local privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea formei de gestiune pentru serviciul public de salubrizare la Primaria comunei VV Delamarina - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind stabilirea nivelului veniturilor potentiale ce se pot obtine din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri prevazute in Anexa nr. 6 din HG nr. 50/2011 - 29.04.2011
» Hotararea consiliului local privind desemnarea Primarului comunei VV Delamarina ca reprezentant legal in cadrul proiectului "Modernizare drumuri agricole in Localitatea VV Delamarina" si mandatarea acestuia de a semna toate actele proiectului - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici privind investitia "Modernizare drumuri agricole in localitatea VV Delamarina" - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind instrumentarea proiectului "Modernizare drumuri agricole in localitatea VV Delamarina" in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind aprobare efectuare reparatii obiective culturale din comuna VV Delamarina - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind acordarea unui mandat special imputernicitului Consiliului Local al comunei in Adunarea Generala ordinara a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis - 31.05.2011
» Hotararea consiliului local privind modificarea structurii domeniului public al comunei - 30.06.2011
» Raport activitate al Primarului - 2013 -
» Hotararea consiliului local privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces ... p1 -
» Hotararea consiliului local privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces ... p2 -
» Programul Obiectivelor De investiti 2018 - Programul Obiectivelor de invesstiti 2018