PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

PROIECTE INVESTITIONALE

  Anul 2009

- Reabilitare scoli in comuna Victor Vlad Delamarina;

- Alimentare cu apa în localitatea Visag;

- Realizare reţea de canalizare cu staţie de epurare în localităţile Pini şi Victor Vlad Delamrina ;

- Realizare studiu de fezabilitate şi proiect tehnic pentru apă şi canalizare în loclaitatea Petroasa Mare;

- Asfaltare strazi în comuna Victor Vlad Delamarina;

- Reevaluare patrimoniu;

- Reabilitare cămine culturale în comuna Victor Vlad Delamairna .

 

  Anul 2010

- Reabilitare sediu administrativ;

- Achiziţionare program informatic impoyite şi taxe;

- Sistem alimentare cu apă Pini-Herendeşti (SF, PT şi execuţie);

- Ecologizare gropi gunoi în comuna Victor Vlad Delamarina;

- Asfaltare străzi în comuna Victor Vlad Delamarina;

- Reabilitare drumuri comunale;

- Consultanţă şi SF proiect masura 125 - Modernizare drumuri agricole;

- Reevaluare patriminiu;

- Reabilitare schit Pini 2;

- Reabilitare cămine culturale comuna Victor Vlad Delamrina.

 

  Anul 2011

- Realizare PUG;

- Dalare trotuare şi execuţie rigole în comuna Victor vlad Delamarina;

- Reabilitare drumuri comunale;

- Modernizare drumuri agricole.