PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

EVENIMENTE

PRIMĂRIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 6276 din 26.07.2017 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 05.10.2017 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CUTH IOAN în vârstă de 29 ani,cu domiciliul în localitatea Petroasa Mare , nr. 116, judeţul Timiș ,şi a doamnei VONVEA CAMELIA - MARCELA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în comuna Victor Vlad Delamarina,sat Petroasa Mare, nr.286,judeţul Timiş. În temeiul art.285 din Legea 287/2003 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. OFIŢER DE STARE CIVILĂ


» Vezi arhiva