PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

EVENIMENTE

PRIMĂRIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 6033 din 19.01.2018 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 19.01.2018 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului ANGHEL ROBIN în vârstă de 42 ani,cu domiciliul în localitatea TIMIȘOARA, STR, CRONICAR ION NECULCE , nr. 14, judeţul TIMIȘ şi a doamnei GRIGOR IOANA în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în PETROASA MARE , nr.344, judeţul Timiş. În temeiul art.285 din Legea 287/2003 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. OFIŢER DE STARE CIVILĂ


» Vezi arhiva