PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

EVENIMENTE

PRIMĂRIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 6057 din 08.03.2023 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 08.03.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului PASCOTESCU EUGEN - MĂDĂLIN în vârstă de 24 ani,cu domiciliul în localitatea Lugoj , str,INSULEI , nr. 2, judeţul Timiș ,şi a doamnei LONGA BIANCA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Victor Vlad Delamarina,sat Petroasa Mare, nr.43, judeţul Timiş. În temeiul art.285 din Legea 287/2003 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Anterioara «

» Vezi arhiva