PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

EVENIMENTE

PRIMĂRIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 6191 din 25.08.2022 P U B L I C A Ţ I E Astăzi 25.08.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului MURARIU CĂLIN - ROBERTO în vârstă de 26 ani,cu domiciliul în comuna TRAIAN VUIA, localitatea SURDUCU MIC , nr. 101, judeţul Timiș ,şi a doamnei SOPLONŢAI LARISA - ANDREEA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în comuna Victor Vlad Delamarina, sat Honorici, nr.158,judeţul Timiş. În temeiul art.285 din Legea 287/2003 privind Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. OFIŢER DE STARE CIVILĂ

Anterioara «

» Vezi arhiva