PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

COMUNICATE DE PRESA - detalii Dispozitie masuri situatie urgenta

» Inapoi Dispozitie masuri situatie urgenta 19.03.2020 12:07 ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ COMUNA V.V.DELAMARINA PRIMAR DISPOZIȚIA nr.41 din data de 18.03.2020 privind adoptarea unor măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane În conformitate cu prevederile Ordonanţei Militare nr. 1/17.03.2020, privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de personae și circulația transfrontalieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18.03.2020, În temeiul prevederilor art. 155, alin.(1), lit. d) şi art.196, alin.(1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,precum și ale art.3 din Hotărârea nr.11, din data de 17.03.2020, a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, pentru stabilirea unor măsuri suplimentarea pe baza evaluării criteriilor prevăzute la art. 4, alin. (4) din Decretul Președintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României Primarul Comunei VICTOR VLAD DELAMARINA, Județul Timiș, emite prezenta DISPOZIȚIE: Art. 1.Începând cu data prezentei dispoziții, pe raza Comunei Victor Vlad Delamarina, se suspenda activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Art.2. Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților înspațiile destinatea cestui scop, precumcele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client. Art.3. Se suspend toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise. Art.4. Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment, care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. Art.5. Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, care presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți. Art.6. Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente. Măsura se aplică pe toată durata stării de urgență, de la data aplicării prezentei ordonanțe militare. Art.7. Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții, se va sancționa în conformitate cu prevederile art. 27 și art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 cu modificările și completările ulterioare. Art. 8. Prezenta dispoziţie se comunică: - Instituției Prefectului-Judeţul Timiş; - CLSU V.V. Delamarina; - Tuturor persoanelor fizice/juridice care cad sub incidența prezentei dispoziții -prin afișare. PRIMAR, SECRETAR GENERAL, CARDAȘ IOAN CRISITAN LAZĂR SABIN VALENTIN


Fisiere: