PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > concurs pomovare grad si clasa

» Inapoi

concurs pomovare grad si clasa

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad şi examen pentru promovarea în clasă. Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 16 Octombrie . 2015 , ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR SUPERIOR COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.365/29.05.2007; 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduit al functionarilor publici, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.525/02.08.2007; 3. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.123/20.02.2007; 4. Legea nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.454/18.06.2008; 5. Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, acualizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.927/23.12.2003; 6. Legea nr.273/2006 privind finante publice locale, actualizata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.618/18.07.2006; 7. Ordinul nr. 2861/2009 al M.F.P. pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.704/20.10.2009; 8. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat , actualizat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.401/20.07.2001; 9. Ordinul nr. 923/2014 privind Normele Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si codul specific de norme profesionale, actualizat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.555 din 28.07.2014; 10. Ordinul nr.1802/2014 al Ministerul Finantelor Publice privind Planul General de Conturi pentru institutii publice, acualizat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.963/30.12.2014; 11. Legea nr.270/2013 modificarea si completarea Legii nr.500/2002 privind Finantele Publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.642/18.10.2013. BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR ASISTENT, COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE 1. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 2. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 3. Legea Nr . 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 4. Legea Nr . 571 / 2003 Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 5. Hotărârea Guvernului României Nr . 44 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologiei de aplicare a Legii Nr .573 / 2006 , cu modificările şi completările ulterioare ; 6. Ordonanţa Guvernului României Nr . 92 / 2003 Codul de Procedură Fiscală , rererepublicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 7. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . AFIŞAT AZI 15 SEPTEMBRIE 2015

Fisiere: