PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > Concurs promovare grad mai 2020

» Inapoi

Concurs promovare grad mai 2020

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad profesional a salariaților încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 actualizată,pentru următoarele posturi . - 4 posturi referent I Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 28 mai 2020, ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 27mai 2020 ora 14,00 la secretariatul Primăriei localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.127 jud.Timiş. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. OUG 57/2019 privind Codul administrativ ; 5. OUG 34/2006 privind achizițiile publice , cu modificările şi completările ulterioare ; 6. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV - BIBLIOTECAR 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. OUG Nr . 57 / 2019 privind Codul administrativ , 5. Legea nr. 334/2002 – legea bibliotecilor, BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV – ASISTENȚĂ SOCIALĂ 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. OUG Nr . 57 / 2019 privind Codul administrativ , 5. Legea nr. 516/2001 – privind venitul minim garantat, 6. Legea 466/2004 – privind statulul asistentului social. BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, COMPARTIMENTUL CULTURĂ 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. OUG Nr . 57 / 2019 privind Codul administrativ , 5. OUG nr. 118/2006 privind așezămintele culturale, 6. OG nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

Fisiere: