PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > CONCURS PROMOVARE GRAD PERSONAL CONTRACTUAL IUNIE 2019

» Inapoi

CONCURS PROMOVARE GRAD PERSONAL CONTRACTUAL IUNIE 2019

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad profesional a salariaților încadrați pe funcții contractuale de execuție, în conformitate cu prevederile HG 286/2011 actualizată,pentru următoarele posturi . - 3 posturi referent I Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 20 iunie 2019 , ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. Condiții specifice de participare la examen : - Nivelul studiilor superioare Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 19 iunie 2019 ora 14,00 la secretariatul Primăriei localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.127 jud.Timiş. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. Legea Nr . 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 5. Legea Nr . 227 / 2015 Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 6. Legea Nr . 207 / 2015 Codul de Procedură Fiscală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 7. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE REFERENT I, CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. Legea Nr . 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 5. Ordonanţa nr. 58 din 21 august 1998 - privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România 6. Hotărâre nr. 305 din 8 martie 2001- privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism AFIŞAT AZI 4 iunie 2019

Fisiere: