PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > Concurs promovare grad mai 2019

» Inapoi

Concurs promovare grad mai 2019

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal, compartiment taxe și impozite . Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 8mai . 2019 , ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. Condiții specifice de participare la examen : - Nivelul studiilor superioare Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 6 mai 2019 ora 14,00 la secretariatul Primăriei localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.127 jud.Timiş. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR PRINCIPAL, COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. Legea Nr . 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 5. Legea Nr . 227 / 2015 Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 6. Legea Nr . 207 / 2015 Codul de Procedură Fiscală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 7. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . AFIŞAT AZI 20 martie 2019

Fisiere: