PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI > Concurs promovare grad martie 2019

» Inapoi

Concurs promovare grad martie 2019

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional principal, compartiment taxe și impozite . Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 12 martie . 2019 , ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. Condiții specifice de participare la examen : - Nivelul studiilor superioare Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11.03.2019 ora 14,00 la secretariatul Primăriei localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.127 jud.Timiş. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR PRINCIPAL, COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. Legea Nr . 188 / 1999 , privind statutul funcţionarilor publici , rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 3. Legea Nr . 7 / 2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici ; 4. Legea Nr . 215 / 2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 5. Legea Nr . 227 / 2015 Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 6. Legea Nr . 207 / 2015 Codul de Procedură Fiscală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 7. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . AFIŞAT AZI 4 februarie 2019

Fisiere: