PRIMARIA COMUNEI VICTOR VLAD DELAMARINA

Judetul Timis

ANGAJARI

A N U N Ţ ! Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina Judeţul Timiş organizează examen pentru promovarea în grad pentru funcția publică de execuție de inspector clasa I grad profesional superior, compartiment taxe și impozite . Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina din Victor Vlad Delamarina Nr . 127 , pe data de 8 iulie . 2022 , ora 10 00 – proba scrisă, orele 16:00 - interviu. Condiții specifice de participare la examen : - Nivelul studiilor superioare Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 22 iunie 2022 ora 14,00 la secretariatul Primăriei localitatea Victor Vlad Delamarina, nr.127 jud.Timiş. Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul Primăriei Comunei Victor Vlad Delamarina , din loc.Victor Vlad Delamarina nr.127, tel/fax 0256/351667, e-mail: primaria.vvdelamarina@cjtimis.ro BIBLIOGRAFIE PROMOVARE ÎN FUNCŢIA DE INSPECTOR PRINCIPAL, COMPARTIMENTUL TAXE ŞI IMPOZITE 1. Constitutia Romaniei republicată, cu modificările și completările ulterioare 2. OUG 57/2019 privind codul administrativ ; 3. Legea Nr . 227 / 2015 Codul Fiscal , cu modificările şi completările ulterioare ; 4. Legea Nr . 207 / 2015 Codul de Procedură Fiscală , republicată , cu modificările şi completările ulterioare ; 5. Ordonanta Guvernului României Nr . 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor , cu modificările şi completările ulterioare . AFIŞAT AZI 31 mai 2022

CONCURS PROMOVARE GRAD IULIE 2022 Detalii CONCURS PROMOVARE GRAD IULIE 2022
CONCURS REFERENT OCTOMBRIE 2021 Detalii CONCURS REFERENT OCTOMBRIE 2021
CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT Detalii CONCURS MUNCITOR NECALIFICAT
Concurs promovare grad mai 2020 Detalii Concurs promovare grad mai 2020
CONCURS PROMOVARE GRAD PERSONAL CONTRACTUAL IUNIE 2019 Detalii CONCURS PROMOVARE GRAD DE LA REFERENT II LA REFERENT I
Concurs promovare grad mai 2019 Detalii Concurs promovare grad martie 2019
Concurs promovare grad martie 2019 Detalii Concurs promovare grad imediat superior - inspector principal
CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016 Detalii CONCURS REFERENT SEPTEMBRIE 2016
Anunt concurs Detalii Anunt concurs 29,31 martie 2016
concurs pomovare grad si clasa Detalii Concurs promovare grad si clasa
concurs muncitor necalificat Detalii concurs